Navigacija

Storitve

 • organizacija pomorskega in letalskega transporta;
 • organizacija kopenskega transporta (cestni, železniški);
 • pretovor blaga v Luki Koper;
 • skladiščenje;
 • postopek uvoznega in izvoznega carinjenja;
 • tranzitni postopek;
 • pregledi: zdravstveni, veterinarski, fitosanitarni, tržni;
 • celovite logistične storitve;
 • administrativne storitve (carinsko in davčno zastopanje, svetovanje glede uvrščanja blaga pri kombinirani nomenklaturi carinske tarife in poročanje o notranji trgovini v EU sistemu Intrastat).

Pomorski transport

Luka Koper, mednarodno tovorno pristanišče in okno v svet, predstavlja zelo pomembno logistično središče, saj leži v osrčju Evrope in povezuje Srednjo in Vzhodno Evropo s Sredozemljem. S prisotnostjo pomembnih svetovnih ladjarjev pristanišče vzdržuje pomorske povezave z vsemi deli sveta. Pristanišče je neposredno povezano z evropskim železniškim in avtocestnim sistemom in ima status mejne vstopne točke za blago namenjeno v Evropsko unijo. Vse to pa pomeni krajše prevozne poti in posledično nižje stroške v primerjavi s severnoevropskimi pristanišči.

Pomorski transport igra pomembno vlogo v svetovni trgovini in prav zato je zelo pomembno, da je storitev izvedena v skladu s pravili in predpisi posamezne države.

pomorski transportPomorski prevoz:

 • kontejnerji - FCL (polni kontejnerji);
 • kontejnerji - LCL (zbirni kontejnerji);
 • generalni tovori;
 • projektni tovori.

Ostale storitve:

 • izvoz / uvoz;
 • špedicijske storitve;
 • celovite logistične storitve;
 • pretovor blaga in skladiščenje.

Idealna lokacija pisarn podjetja v neposredni bližini Luke Koper nam omogoča optimalne pogoje za sodelovanje z Luko Koper, ladijskimi agenti, carinskim uradom in lokalnimi transportnimi podjetji.

S svojimi partnerji lahko ponudimo pretovor blaga (stuffing/stripping) v carinskih skladiščih v neposredni bližini Luke Koper, kar nam omogoča večjo fleksibilnost in nadzor nad tovorom.

Kopenski transport

Organiziramo cestni in železniški transport tovora.

Organiziramo natovarjanje in transport tovora po celi Evropi, v države bivše SZ, države Bližnjega vzhoda in obratno. Prevoze opravljajo izkušeni vozniki s sodobnimi tovornimi vozili.

kopenski transportVrste transporta:

 • domači cestni prevozi delnih in kompletnih nakladov;
 • mednarodni cestni prevozi delnih in kompletnih nakladov;
 • izredni prevozi – težki in tovori izrednih dimenzij;
 • organizacija železniških prevozov (kontejnerji + generalni tovori);
 • prevozi nevarnega blaga (ADR);
 • organizacija pretovorov in skladiščenja.

Tovornjaki za prevoz nevarnega blaga izpolnjujejo vse zahteve v
skladu z evropskimi ekološkimi standardi.

Sodelujemo tudi s Slovenskimi železnicami in tujimi železniškimi operaterji, kar zagotavlja celovitost logističnih storitev. Slovenske železnice zagotavljajo neposredno povezavo Luke Koper z različnimi destinacijami tako v Sloveniji kakor tudi v državah Srednje in Vzhodne Evrope.

Organiziramo železniške transporte tako v tranzitu čez Slovenijo kot tudi uvoze in izvoze. Poleg tega organiziramo tudi železniški transport v Luko Koper in iz nje.

Številne izkušnje pri mednarodnih in domačih prevozih omogočajo zagotavljanje kompleksnih in celovitih logističnih storitev.

Organiziramo vse oblike prevoza:

 • klasični;
 • intermodalni;
 • kombinirani.

Letalski transport

letalski transport

V sodelovanju za našimi partnerji nudimo dostavo tovora po celem
svetu. V skladu z dogovorom lahko usklajujemo celoten proces prevoza
blaga od vrat do vrat vključno s carinjenjem. Naše storitve vključujejo tudi organizacijo prevoza posebnih tovorov, kot so nevarne snovi (DGR), žive živali (AV) in pokvarljivo blago.

Izredni prevozi

izredni prevozi

Organiziramo in izvajamo celotne transporte tovora izrednih dimenzij,
tako kopenskega kot pomorskega.

Z usposobljenimi podizvajalci s številnimi izkušnjami na področju izrednega transporta dosegamo visoko zanesljivost in varnost pri naših storitvah. Pri izvedbi prevoza tovora izrednih dimenzij
nudimo celovito podporo:

 • priskrbimo potrebno dokumentacijo;
 • organiziramo in izvedemo naklad;
 • priskrbimo kakovostno tehnično spremstvo.

Pomorski transport

pomorski transport

Luka Koper, mednarodno tovorno pristanišče in okno v svet, predstavlja zelo pomembno logistično središče...

Kopenski transport

kopenski transport

Organiziramo cestni in železniški transport tovora.Organiziramo natovarjanje in transport tovora po celi Evropi, v države...

Letalski transport

letalski transport

V sodelovanju za našimi partnerji nudimo dostavo tovora po celem svetu. V skladu z dogovorom lahko usklajujemo celoten...

Izredni prevozi

izredni prevozi

Organiziramo in izvajamo celotne transporte tovora izrednih dimenzij, tako kopenskega kot pomorskega...